ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายประกิจ สีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,12:07  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมรรถนะผู้นำด้านเทคโนโลยี่
ชื่ออาจารย์ : นายประกิจ สีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,12:06  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายประกิจ สีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,12:06  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุมชนการเรียนรู็วิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายประกิจ สีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,12:05  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..