กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

นางสมทรง โพธิ์จันทร์
ครูพี่เลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0805184169