รายงานคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๓
คำนำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ส่วนที่๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.64 KB
ส่วนที่๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.55 KB
ผลการประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.06 KB
แนวทางการประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.16 KB