กิจกรรมดำเนินการ
งบประมาณ อบต.ท่าฉนวน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.02 KB
รายงานงบประมาณเศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.03 KB
บัญชีครัวเรือน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.43 KB
รายรับรายจ่ายไก่พันธุ์ไข่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.76 KB
รายรับรายจ่ายเห็ดนางฟ้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.71 KB
รายรับรายจ่ายผักปลอดสารพิษ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.71 KB