ข้อมูลงบประมาณ
ของบประมาณ อบต. ปี ๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.9 KB
งบไฟฟ้ากระตุ้นฌศรษฐกิจ ๒๕๖๓
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
ผังไฟฟ้า๒๕๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.39 KB
รูปไฟฟ้า๒๕๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB