ข้อมูลงบประมาณ
ของบประมาณ ปี 63
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
ประถม-มัธยม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.5 KB
ซ่อมแซม ที่ไม่ได้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.5 KB
ของบประมาณ อบต. ปี ๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.9 KB
ของบซ่อมบ้านพักครู
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.5 KB
รูปบ้านพักครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ซ่อมบ้าน 10 กค.62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB
รูปบ้านพักครู10กค.62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.93 KB
งบไฟฟ้ากระตุ้นฌศรษฐกิจ ๒๕๖๓
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
ผังไฟฟ้า๒๕๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.39 KB
รูปไฟฟ้า๒๕๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB